Portfolio

2018

Voor Zuyd Hogeschool ondersteun ik de Afstudeercommissie van de opleidingen Accountancy en Finance & Control.

Lid Klankbordgroep MODUS t.b.v. expliciteren en versterken van methodologie van praktijkgericht onderzoek.

Als interim Hoofd Planbureau begeleid ik lopend en nieuw onderzoek van het team van onderzoekers en adviseurs bij ZB Planbureau.

Analyse-advies van medische gegevens van honden voor de Dierenartspraktijk Anicura Kalmarsund in Kalmar, Zweden.

 

 

 

 

 

Afstudeerbegeleiding van verpleegkundige medewerkers die HBO-verpleegkunde doen.

 

Advies en ondersteuning bij BKO-trajecten 

Project Cities of Refuge 

2017

Opleiding Bouwkunde 

 

 

 

 

 

Opleiding Ergotherapie

Opleiding Pabo (Breda) 

2014

Opleiding toegepaste psychologie 

Hogeschool Driestar Educatief