Portfolio

2019

Advies opzet kenniscentrum

Ondersteuning BKO-trajecten.

Intervisie en workshop onderzoeksvaardigheden en afstudeerbegeleiding.

Adviseur team Onderzoek en team Maatschappelijke projecten.

Adviseur onderzoek(sprocessen) en statistiek bij het Kenniscentrum.

Voor Stichting Talent naar de Top verzorg ik de data-analyse van de TndT-monitor, een jaarlijks onderzoek onder een paar honderd charter-ondertekenaars over het aantal vrouwen in hun (sub)top.

Voor de Wetenschappelijke Raad Zeeland doe ik (kwalitatief) onderzoek naar de stand van zaken inzake regionale ontwikkeling en kennisinfrastructuur in Zeeland.

2018

Voor Zuyd Hogeschool ondersteun ik de Afstudeercommissie van de opleidingen Accountancy en Finance & Control.

Lid Klankbordgroep MODUS t.b.v. expliciteren en versterken van methodologie van praktijkgericht onderzoek.

Als interim Hoofd Planbureau begeleid ik lopend en nieuw onderzoek van het team van onderzoekers en adviseurs bij ZB Planbureau.

Analyse-advies van medische gegevens van honden voor de Dierenartspraktijk Anicura Kalmarsund in Kalmar, Zweden.

 

 

 

 

 

Afstudeerbegeleiding van verpleegkundige medewerkers die HBO-verpleegkunde doen.

 

Advies en ondersteuning bij BKO-trajecten 

Project Cities of Refuge 

2017

Opleiding Bouwkunde 

 

 

 

 

 

Opleiding Ergotherapie

Opleiding Pabo (Breda) 

2014

Opleiding toegepaste psychologie 

Hogeschool Driestar Educatief