Kwaliteitszorg Onderzoek

Ik begeleid instellingen, academies, opleidingen en kenniskringen in het kader van Kwaliteitszorg Onderzoek. Als critical friend adviseer en steun ik visitatiecommissies, ik kijk mee met proefvisitaties en ik begeleid het proces naar een (externe of midterm) visitatie.