Expertise en missie

Onderzoeksresultaten nemen een steeds belangrijker wordende plek in als het gaat om het maken van beleid, het inrichten van organisaties, het invoeren van maatregelen en het begeleiden van veranderingen. Ik inspireer mensen en organisaties bij het ontwerpen en uitvoeren van onderzoek, bij het duiden en gebruiken van de resultaten. Onderzoek moet je gewoon doen!

Als onafhankelijke senior onderzoeksconsultant (research consultant) werk ik in opdracht van kennisinstellingen en (non)profitorganisaties. Ik heb een achtergrond als socioloog, methodoloog en statisticus. Mijn onderzoeksinteresse is daarom erg breed en ik heb in de afgelopen 25 jaar veel expertise opgebouwd op het gebied van hoger onderwijs, culturele diversiteit, voorspellers van studiesucces, het ontwerpen van onderzoeksonderwijs voor een breed palet aan opleidingen en het begeleiden van onderzoek. Als statisticus ben ik thuis in een breed palet aan technieken voor kwantitatieve analyse. Daarnaast heb ik meer dan 20 jaar ervaring met het doceren van Methoden & Technieken aan universiteiten en hbo-instellingen. Ten slotte heb ik in de afgelopen jaren veel managementervaring opgebouwd en expertise met betrekking tot het begeleiden van onderwijsinnovaties voor grote groepen professionals.

Ik verzorg onderzoeksadvies voor overheden, bedrijven en kennisinstellingen, ik begeleid studenten op allerlei niveaus en verzorg inspirerende lezingen en workshops over onderzoek en statistiek en over de onderwijsmethode die ik op dit gebied hen ontwikkeld.

Mijn bekendste werk is Wat is onderzoek?, een praktijkboek voor het hoger onderwijs. Het boek wordt veelvuldig gebruikt binnen het hoger en wetenschappelijk onderwijs en het wordt gezien als een standaardwerk in de onderzoeksmethodologie.

Daarnaast ben ik auteur van de boeken Sterk in je werk en Onderzoeken doe je zo! en ontwikkelaar van digitale cursussen over onderzoek en statistiek. Zo ontwikkelde ik de onderzoekstool (die op de website van Wat is Onderzoek staat), waarmee online stapsgewijs een compleet onderzoek kan worden opgezet en uitgevoerd volgens de fases uit het boek Watis onderzoek? In december 2015 kwam de docentenhandleiding Het begeleiden van praktijkonderzoek uit.